معاون امور زنان رییس‌جمهور: جوانان ایرانی «ما می‌توانیم» را به جهان ثابت کردند