اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشتی‌گیران باید مانند امامعلی حبیبی بار بیایند/ بنا هم ارسلان را قربانی کرد هم خود را!