بازداشت پیمانکار، دهیار و اعضای شورای یک روستا در لاهیجان

بازداشت پیمانکار، دهیار و اعضای شورای یک روستا در لاهیجان