اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمهیدات اورژانس تهران برای مراسم بزرگ سلام فرمانده اعلام شد