جامعه روحانیت مبارز ارتحال آیت‌الله رضی شیرازی را تسلیت گفت

جامعه روحانیت مبارز ارتحال آیت‌الله رضی شیرازی را تسلیت گفت