بلیت ۱۰۰ هزار تومانی عجیب‌تر از قیمت پراید!/ هر چقدر پول بدی، آش نمی‌خوری!

بلیت ۱۰۰ هزار تومانی عجیب‌تر از قیمت پراید!/ هر چقدر پول بدی، آش نمی‌خوری!