چرا افراد مبتلا به بیماری سلیاک نباید گندم و جو بخورند؟

چرا افراد مبتلا به بیماری سلیاک نباید گندم و جو بخورند؟