هفته آینده گفت‌وگوها در وین ادامه می‌یابد/ طرف‌های مقابل برای مشورت به پایتخت‌ها می‌روند

هفته آینده گفت‌وگوها در وین ادامه می‌یابد/ طرف‌های مقابل برای مشورت به پایتخت‌ها می‌روند