اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استان‌ها