شناسایی۱۱۷۷۰ بیمار جدید کرونایی/ ۹ شهر در وضعیت قرمز