مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي …آکادمی ناروناعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …تولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …

وحشت اصلاحات از ریاست قالیباف بر مجلس/ پیشگامان و منتظران