اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وحشت مغزهای کوچک زنگ زده از فردای براندازی خیالی! / هومن سیدی شایستگی نمایندگی ایران در اسکار را ندارد