اطلاعیه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) درباره راهپیمایی روز اربعین