اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تغییر ماهیت اصلاح‌طلبی به استحاله‌طلبی/ لیالی: نمی‌شود از نظام دم بزنید و کدیور و سروش را به محافلتان راه دهید