پیاده‌روی دو ساعته وزیر کشور با زوار اربعین در مرز «مهران»