طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا در تهران از فردا آغاز می‌شود