میکسرمستغرق واجیتاتورشرکت رادمهرپلاست تولیدکننده مخازن …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

معاون تفریغ بودجه دیوان محاسبات مشخص شد