ماجرای قاتل فراری که شاهرگ برید؛ او را شناسایی کنید +عکس