اظهارات گل‌محمدی پس از غلبه بر نفت مسجد سلیمان

اظهارات گل‌محمدی پس از غلبه بر نفت مسجد سلیمان