قالیباف در حکمی رئیس جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را منصوب کرد

قالیباف در حکمی رئیس جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را منصوب کرد