اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در چه صورت تشکیل وزارت بازرگانی منتفی می‌شود؟