اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نعمت الله سعیدی: سینمای روشنفکری فقط ظاهر غیر ایدئولوژیک دارد