ابتلای ستاره تاتنهام به کرونا بعد از خروج از ایران