واکسیناسیون در شهرستان‌های پایتخت باید تا ۱۰ مهر پایان یابد