تاریخ آغاز رسمی فعالیت ششمین دوره شورای شهر تهران اعلام شد