کاهش ۴.۵ واحد درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ۱۴۰۰