قلیچ: بیرانوند بهترین دروازه‌بان ایران است و رفتارها با او قشنگ نبود

قلیچ: بیرانوند بهترین دروازه‌بان ایران است و رفتارها با او قشنگ نبود