بازدید «رئیسی» از آرامگاه عارف ایرانی در تاجیکستان +عکس