انتقاد سلیمی از مسدود شدن منابع ارزی ایران در بانک‌های کره‌ جنوبی

انتقاد سلیمی از مسدود شدن منابع ارزی ایران در بانک‌های کره‌ جنوبی