اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گشایش‌های بسیار خوبی در روابط بین ایران و قزاقستان در دولت سیزدهم شکل گرفته است