اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت