اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نخستین یادمان استاد سیدمحسن مصطفی‌زاده برگزار می‌شود