برق استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز ۳ماه قطع می‌شود

برق استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز ۳ماه قطع می‌شود