چه کسی قیمت ارز را بالا می‌برد؟ / شبکه دلارباز برای مذاکرات وین نرخ تعیین می‌کند!

چه کسی قیمت ارز را بالا می‌برد؟ / شبکه دلارباز برای مذاکرات وین نرخ تعیین می‌کند!