پایان نشست کمیسیون مشترک برجام پس از درخواست وقفه اروپایی‌ها

پایان نشست کمیسیون مشترک برجام پس از درخواست وقفه اروپایی‌ها