تیراندازی در مراسم تشییع سبب اصابت گلوله و زخمی شدن یک نفر شد