۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند/ طرح دولت باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود/ واردات خودرو کلا منتفی شد؟/ موفقیت دولت رئیسی در کاهش بدهی به بانک مرکزی

۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند/ طرح دولت باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود/ واردات خودرو کلا منتفی شد؟/ موفقیت دولت رئیسی در کاهش بدهی به بانک مرکزی