نماینده رئیس صدا و سیما به عیادت مهران غفوریان رفت