رئیس انجمن ویروس‌شناسی ایران: قدرت ‌تکثیر سویه جدید کرونا ۱۰۰۰ برابر بیشتر است