دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی: مرزهای زمینی کشور بسته است