تزریق یک میلیون و ۳۸۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته