پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …دستگاه چاپ بنرچسب و رزین پیوندمیز کار تمام استیل

محسنی نسب: اکثریت اهالی سینما باثبت صنوف خانه سینما در ذیل وزارت کار مخالف هستند