اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خطوط قرمز در مذاکرات رعایت شده است