تلاش دولت برای تکمیل واکسیناسیون سراسری با الزام کارمندان و مشاغل/ طرح «قرنطینه هوشمند» در ۳استان اجرا می‌شود +جزئیات و نقشه