اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهره برداری از ۱۶۰ واحد مسکن مهر طرح نهضت ملی مسکن