اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف ستاره‌های پاریس به دست مارسی