انتقال آب از«مهران» به پایانه برکت برای خدمت رسانی به زائران اربعین