جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022

بالا بودن عجیب سن فرزند در مقایسه با والدینش مسئله ی عجیبی بود که کودک داستان ما را تبدیل به یکی از سوژه های داغ فضای مجازی کرد.