فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …پخش پرلیت کشاورزی با با بهترین …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم