دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …buy backlinksمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTلباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتی

محمد غرضی: برخی فکر می کنند با کاهش مشارکت مردم خودشان به قدرت می رسند/ از چپ و راست خسته‌ایم/ چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد